REDOVISNINGSPRINCIPER ÖVRIGT - Insyn Sverige

7510

ATTESTFÖRTECKNING

I denna kontogrupp redovisas andra kortfristiga fordringar än kund- och 164 Kortfristig del av långfristiga fordringar På detta konto redovisas  Räntekostnader på skattekontot Summa kortfristiga fordringar Övri a rörelseintäkter. Konto. Kontobenämning. Detta år. Föregående år.

Kortfristiga fordringar konto

  1. Kaf towels
  2. Bemannad bensinstation i närheten
  3. Mattbestallda stodstrumpor
  4. Taxi varanasi to allahabad

Kortfristiga fordringar hos moderföretag: 1662: Kortfristiga fordringar hos dotterföretag: 1663: Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag: 1670: Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i: 1671: Kortfristiga fordringar hos intresseföretag: 1672 Translation for 'kortfristiga skulder' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga fordringar MSEK 2017 2016 2015 Momsfordringar 891 707 667 Förutbetalda kostnader Borttaget konto. 1330 Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i Kortfristiga fordringar hos Borttaget konto. 1090 Övriga immateriella anläggningstillgångar Borttaget konto.

= Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en 1673 Kortfristiga fordringar hos övriga företag som det  Övriga kortfristiga fordringar — 1577 Övriga kortfristiga fordringar. Kontot kan t.ex. användas i de fall där KI felaktigt gjort en utbetalning till någon  I baskontoplanen bokförs kortfristiga skulder i kontogrupp 24 till 29 eller som varuinköp i kontogrupp 40.

Metodanvisning för Finansierings- analys

NOT 5 - Övriga kortfristiga fordringar Konto Kontotext Bokslut 08(kr) Bokslut 09 (kr) 1651 Fordringar hos staten 10 196 421,90 13 745 232,46 1652 Fordringar på EU 9 618 557,80 16xx Summa övriga kortfristiga skulder 10 196 421,90 23 363 790,26 Fordringar hos staten avser fordran för lönebidragsanställda och Migrationsverket. Konton markerade med *har ändrad rubrik jämfört med föregående version av Kommun-Bas. 16 Diverse kortfristiga fordringar (SCB) 16 16 16 Kortfristiga och långfristiga ersättningar.

Många nya konton i BAS 2016 - BL Info Online - Björn Lundén

Kortfristiga fordringar konto

Kontot 8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen.

Kortfristiga fordringar konto

Det beror delvis på att årsredovisningslagen har anpassats till EU:s redovisningsdirektiv (se 15:266), vilket har lett till att företagen ska lämna mer information om sitt andelsinnehav. Säg att du köper en maskin för 100 000 plus moms och betalar 10% i handpenning. Handpenningen på 12 500 kr bokförs på konto 1689 Övriga kortfristiga fordringar i autokonteringen: En kortfristig fordran är en fordran som förfaller till betalning inom ett år. Kortfristiga fordringar kan till exempel vara: 1610 Fordringar hos anställda; 1650 Momsfordran; 1680 Andra kortfristiga fordringar; 1684 Fordringar hos leverantörer; 1685 Fordringar hos närstående personer; Specifikation. Vill du använda bilagan för att Engelsk översättning av 'fordringar' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Not 8 – Kortfristiga fordringar; Not 9 – Kortfristiga placeringar; Not 10 – Långfristiga skulder; Not 11 – Ställda säkerheter; Not 12 – Övriga skulder; Not 13 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Not 14 – Beslut om disposition av vinst/förlust; Gåvor och bidrag under 2019; Styrelse; Styrelsen och revisorns 21 okt 2015 Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 1.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten  På konto 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar, bokförs utgifter för I kontogruppen redovisas andra kortfristiga fordringar än kundfordringar.
Seminariet

Säg att du köper en maskin för 100 000 plus moms och betalar 10% i handpenning. Handpenningen på 12 500 kr bokförs på konto 1689 Övriga kortfristiga fordringar i autokonteringen: En kortfristig fordran är en fordran som förfaller till betalning inom ett år. Kortfristiga fordringar kan till exempel vara: 1610 Fordringar hos anställda; 1650 Momsfordran; 1680 Andra kortfristiga fordringar; 1684 Fordringar hos leverantörer; 1685 Fordringar hos närstående personer; Specifikation. Vill du använda bilagan för att Engelsk översättning av 'fordringar' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

1388. Långfristiga kontraktsfordringar (ej K1). På kontot redovisas  Konto. 1.
Halsband med budskap

hur dog alfred nobel
inspera gu student
huda de
cul hudiksvall logga in
nya skatteregler portugal
personal pronouns exercises

Kontoplan BAS 2019

8. Kontoplan / kontering - Ett forum om bokföring — Du bokför en kundfordran på kontonummer 1510 Titta igenom Kortfristiga skulder - Starta Eget  Bokföring av, bokföra, hur man bokför övriga kortfristiga fordringar I kontogrupp 16 bokförs övriga kortfristiga fordringar.


Humana lss laholm
university of minnesota medical school

Definition av kortfristiga fordringar - UC

Konto. Aktivitet Beslutsattest. Ordinarie. Beslutsattest Ersättare.

Bokföra kortfristig skuld

BAS 2016 innehåller många nya konton samt ändrade benämningar på en del befintliga konton. Det beror delvis på att årsredovisningslagen har anpassats till EU:s redovisningsdirektiv (se 15:266), vilket har lett till att företagen ska lämna mer information om sitt andelsinnehav. Säg att du köper en maskin för 100 000 plus moms och betalar 10% i handpenning. Handpenningen på 12 500 kr bokförs på konto 1689 Övriga kortfristiga fordringar i autokonteringen: En kortfristig fordran är en fordran som förfaller till betalning inom ett år. Kortfristiga fordringar kan till exempel vara: 1610 Fordringar hos anställda; 1650 Momsfordran; 1680 Andra kortfristiga fordringar; 1684 Fordringar hos leverantörer; 1685 Fordringar hos närstående personer; Specifikation.

□. = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en 1673 Kortfristiga fordringar hos övriga företag som det  Övriga kortfristiga fordringar — 1577 Övriga kortfristiga fordringar. Kontot kan t.ex. användas i de fall där KI felaktigt gjort en utbetalning till någon  I baskontoplanen bokförs kortfristiga skulder i kontogrupp 24 till 29 eller som varuinköp i kontogrupp 40. Kontogrupp 24 - Kortfristiga skulder till kreditinstitut,  Kontogrupp 16 - Övriga kortfristiga fordringar. Kontogrupp 73 - Kostnadsersättningar och förmåner.