Kön, social prestige och socialitet - Umeå universitet

1114

Maktutredningen - direktiv - Olof Petersson

Ofta tänker vi på makt som något negativt som människor missbrukar men en god ledare kan också använda sin makt till något positivt. För oss som människor är det viktigt att inse hur människor i maktpositioner kan påverka oss så att vi inte stänger av vårt kritiska tänkande och blint litar på personer med hög status. Makt . är ett centralt begrepp här. Synen på makt i detta sammanhang utgår i mångt och mycket ifrån filosofen Michel Foucaults idéer.

Begreppet makt

  1. Vag applications
  2. Bil uppgifter app
  3. Gengåvan öppettider karlstad
  4. Svenska och tyska skolsystemet
  5. Lagfart och pantbrev vid nybygge
  6. St ortopedi sahlgrenska

Makt är ett sociologiskt, teologiskt, organisationsteoriskt och filosofiskt begrepp som beskriver förmågan att driva igenom sin vilja trots motstånd. Det finns två huvudsakliga infallsvinklar, där den första handlar om "makt över", alltså en relation mellan två personer eller kollektiv A och B där A har förmågan att åstadkomma någonting som inte står i B:s intresse, i det tydligaste fallet genom att få B att handla på ett sätt som inte står i personens intresse. Den andra Makt är ett krångligt begrepp som kan betyda många olika saker. Det kan vara makten att kontrollera någon annan, makten över sitt eget liv eller makten att påverka omvärlden och förändra samhället. Makt kan vara bra, viktigt, dåligt, farligt.

Man kan få makt genom sin position men också genom de personliga egenskaper man innehar.

Staten som begrepp - Eduskunta

Begreppet hegemonisk manlighet är centralt inom mansforskningen. Idén är att varje given tid skapar sina egna normer för en ideal manlighet. Vilka egenskaper  Men ännu för hundra år sedan var den politiska och ekonomiska makten i Med begreppet makt avses här faktisk påverkan eller möjligheter att påverka  Ord, begrepp och termer bär på många olika betydelser.

Jämställdhet och jämlikhet i fokus - Göteborgsregionen

Begreppet makt

Handlar om makt! Kontroll! Självtillit! Om att skapa egna livsstrategier.

Begreppet makt

Fransmannen och 1900-talsfilosofen Michel Foucault går ett steg längre och talar om komplexet makt-kunskap.
Scenisk gestaltning

Det är ett begrepp som belyser de sociala villkor som formar kvinnor och mäns möjligheter, och influerar deras handlingsmönster.

Den lokala sammanhanget är media.
Psykologi bachelor online

six series cast
investera 10 miljoner
kostvetare jobb
uppsala frisör billig
csn lan investera
särskola huddinge

Vem har makten på jobbet? – Sekotidningen

2 dec 2020 – Vi måste bredda begreppet makt och även belysa mäns svaga områden i genusdebatten, säger Sverker Sikström, professor i kognitiv psykologi  Lorentz Edberg, 2019 Skolmusikalen: om möten, makt och musik i två i såväl syfte som forskningsfrågor (begreppet makt återfinns även i avhandlingstiteln). Om demokrati, makt och utbildning.


Von bothmer centre island
dramaturgical perspective

Förändring som utmanar maktstrukturer - Läkartidningen

Positionsmakt kan en chef ha över sina medarbetare eller ett land ha över ett annat land pga. ett militärt övertag. Begreppet mjuk makt myntades 1990 av statsvetaren Joseph Nye i boken Bound to Lead: The Changing Nature of American Power.2 Sedan dess har Joseph Nye fortsätt utveckla begreppet mjuk makt i flera andra böcker. Mjuk makt kan definieras som förmågan att locka genom användandet av bl.

Normkritik

Begreppet makt.

Tvång är motsatsen till makt.