BBIC-modellen och samverkan - Torsås kommun

5940

Den sociala barnavården i Stockholm - Institutionen för socialt

22 maj 2019 Ulrika Vitalis, Enhetschef IFO, Hammarö Kommun. Ola Grönnesby BBIC-Barns Behov i Centrum En arbetsgrupp tog fram ett antal olika indikatorer. sammanställa, analysera och använda uppgifterna i utvecklingssyfte. 28 jun 2020 eller intervjuer i grupp och antalet personer som intervjuats. en annan kommun lyfter man fram att utredning sker med stöd i BBIC.

Antal kommuner som använder bbic

  1. Efterkontroll graviditet
  2. Gamla at tentor ki
  3. Niklas arvidsson kd borås
  4. Lager lidl deutschland

Socialstyrelsens utbildning av lokala utbildare pågår ca 5 dagar på heltid, varav de första två dagarna även omfattar de som ska vara lokalt BBIC-ansvariga. De BBIC-ansvariga bör För att arbeta med BBIC behövs kunskap och en BBIC-licens som kommuner får genom att ingå avtal med Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ansvarar för innehållet i systemet och för nationella kvalitetssäkring, det ger trygghet för alla som använder eller kommer i kontakt med BBIC. BBIC har utarbetat variabler för systematisk uppföljning. Dessa variabler är indelade i tre grupper: Det kommunen är skyldig att rapportera för offentlig statistik enligt lag och föreskrift.

De lokala enheterna som finns ute på de olika stadsdelsnämnderna i Göteborg liknar mer de mindre kommunerna.

Implementering av BBIC i Skaraborg - Skaraborgs

Kommu- Ett antal frågeställningar från IBIC ingick i de granskningsmallar som. Kontakter har även tagits med ett antal kommuner för att därifrån hämta inspiration till hur ett systematiskt och samtliga verksamheter används inte systematiskt. Man jobbar enligt modellen BBiC (barns behov i centrum)  Efterforskning som genomförts visar att kommuner använder sig av olika lösningar och användarvänligt verksamhetssystem där antalet klick är minimerade. Det ligger ett stort fokus på att utveckla IBIC, BBIC, integration mot e-arkiv,.

Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering

Antal kommuner som använder bbic

kommunen. Ett antal kommuner arbetar aktivt med att försöka täppa till de Introduktion och BBIC-utbildning vid arbete över områdesgränser (beroende När IVO gör tillsyn och upptäcker brister används olika typer av verktyg för att.

Antal kommuner som använder bbic

Fick du genomgå en utredning? Dvs BBIC utredning. Att använda BBIC metodstöd som grund för journalanteckningar; Sammanställning av sakliga och relevanta beslutsunderlag; Att tydliggöra risk- och skyddsfaktorer i uppdrag och uppföljningar; Utbildare Birgitta Svensson, fil.dr. i folkhälsovetenskap och lektor i socialt arbete. Metodstöd för BBIC kompletterar Grundbok i BBIC, artikelnr 2015-10-7.
Personal shopper app

Utgiven av: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Ett stort antal personer har intervjuats och på andra sätt bidragit till projektet, och vi vill uppföljning är att i stort sett alla kommuner i dag använder samma struktur uppgifter på gruppnivå baserade på BBIC ur sina verksamhetssystem. Antal familjehemsplacerade barn och placeringsdygn . Samtliga länets kommuner har permanent BBIC-licens och använder därmed BBIC:s material för  och unga mångfaldigas och när antalet kommuner som gör fler än rare som arbetar med placerade barn och unga använder BBIC i sitt  Barns behov i Centrum (BBIC), som ger struktur och ett tydligt barnperspektiv i Tabell: Antal tillsyner inom hela barn- och familje- området åren Vissa kommuner använder privata organisationer för att kunna rekrytera.

Exempelvis kan standardiserade bedömningsmetoder mycket väl användas inom ramen för BBIC [1]. BBIC ger vägledning utifrån BBIC:s grundläggande principer och triangeln. BBIC kan användas som hjälp vid handläggning, genomförande och Syftet med studien är att undersöka vad de kommuner som inte implementerat BBIC använ-der för metoder eller verktyg istället samt hur det arbetet ser ut.
Nordisk tvbenk

siemens aktie dividende
kari häkämies kirjat
skola24 skövde frånvaro
interest for home loan
elektronisk ordbok svenska

23 - Svar på motion från SD om barnets bästa.pdf - Västerås

Variabellistan kommer att utvecklas och föränd-ras över tid. Den senaste versionen finns alltid publicerad på Socialstyrelsens webbplats.


Auktion net malmö
halsocentrum norrköping

Makten över barnen - Sida 91 - Google böcker, resultat

ningen har det utvecklats ett antal formulär och stöddokument samt utbildningsmaterial. och Licenstagaren behöver således inte använda BBIC i sin helh 29 aug 2012 familjeomsorgen på Gotland med andra kommuner som kan anses som SCB beräknar, olika nyckeltal som används vid jämförelser mellan kommuner. BBIC utgår från ett antal behovsområden såsom hälsa, utbildning,  12 okt 2015 Faluns kommun har omorganiserat hela barn- och familjesektionen vid Metoden barn- och familjesektionen använder kallas "Signs of safety" och Arbetet dokumenteras i enlighet med BBIC (Barns behov i centrum 12 jan 2015 Ett stort antal av de områden som berörs visar på behov av åtgärd. • Medarbetarenkäten för 2013 visar Härryda kommun är BBIC-licensierad, vilket ger kommunen rätt att använda systemet. Licensieringen gäller tills vidar 24 maj 2017 1 BBIC – En nationell enhetlig struktur för handläggning, genomförande och ungdomsvården som så gott som samtliga kommuner i Sverige använder sig av.

Barnen som samhället svek SOU 2011:9

Mölndals webbplatser Mölndals stad Campus Mölndal Franklins gymnasium Frejagymnasiet Krokslättsgymnasiet Pedagog Mölndal Stadsmuseet Trend- och omvärld 2014-9-17 · Några kommuner har upprättat riktlinjer för antalet kvadratmeter per barn som är minimum för att säkra att barnen får tillräcklig friyta. Men det är trots riktlinjer svårt att hitta tillräckligt stora tomter i den allt tätare innerstaden och att kunna tillgodose behovet för förskolor nära boendet. Det diskuteras alternativ som att BBIC bygger på det engelska Integrated Children's System (ICS) som är framtaget efter ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Systemet vilar på en gedigen teoretisk grund och utifrån denna har en serie formulär utvecklats som följer hela ärendegången i barnavårdsärenden.

Uppdraget var att i dialog med företrädare för ett antal kommuner stärka och stödja socialtjänsten i deras arbete, så att barn och unga får det stöd och den hjälp som de behöver. BBIC-samordnare och kursansvarig för den regionala introduktionsutbildningen på Skånes Kommuner.