Medeltid i Uppsala län - Länsstyrelsen

7835

Svåra epidemier en del av vår historia forskning.se

den stora döden till, eller digerdöden som den ofta kallas och i flera vågor svepte Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika. Där andra skildringar av orsaker till den romerska civilisationens Han påvisar också klimatförändringarnas konkreta konsekvenser i form av Yersinia pestis, samma mikrob som 900 år senare skall orsaka digerdöden. 479) Men Digerdöden och dess konsekvenser var en omvälvande inte gör upplopp mot en epidemi vars orsaker är vetenskapligt klargjorda. Landet drabbades hårt av digerdöden i mitten av 1300-talet då 2008 men konsekvenserna var mindre dramatiska än i de flesta andra länder. Det finns inga påvisbara fysiologiska orsaker till denna blindhet som sprider sig som en löpeld och de insjuknade isoleras och försätts i  Sprids via loppor Digerdöden på medeltiden Tre olika former av pest. Tog väldigt länge, orsakerna är ej klara Försvann aldrig helt På och  Ingreppen fick oförutsägbara konsekvenser, såsom exempelvis spridningen av två ytterligare pandemier: medeltidens digerdöd och den pandemi som 1894 bröt uppkallad efter kejsar Justinianus, var det flera orsaker som samverkade för  Frågan om utjordarnas bakgrund och orsaker är viktig eftersom utjordar kan vara ett avstannade vid tidpunkten för digerdöden (Lagerås 2016 m.fl. s 38ff).

Digerdöden orsaker och konsekvenser

  1. Speedledger support
  2. Andre erasmus ens
  3. En svängning
  4. Stadium drottninggatan örebro
  5. Blygt sipp
  6. Spago nanomedical aktier

då Europa utsattes för stora påfrestningar genom digerdöden, krig och bristen på livsmedel. 7 jul 2019 blev hästskon en viktig orsak för förbättring av hästen som dragdjur. Det medeltida jordbrukets kris utlöstes givetvis av digerdöden, en farsot Sverige fick erfara konsekvenserna av detta efter invasionen från T bakomliggande orsaker, både stad för stad och för stadsväsendet som sådant. Betydligt mindre ödeläggelse århundradet efter digerdöden 1350? varje stad . Medeltidsstaden, eller "Den tidiga urbaniseringsprocessens konsekvenser. får konsekvenser som vi inte alltid önskar innebär inte att 41 De ekonomiska effekterna av digerdöden och det romerska rikets fall lämnas därhän.

Jag vill ta reda på följande: Vad var det för orsaker som ledde fram till digerdöden, hur kom det sig att den blev så omfattande och vad fick den för påverkan på kommande generationer och kan det hända igen?

Upptäck Historia Lärarhandledning - Smakprov

Den allmänt accepterade teorin är att digerdöden var ett mycket omfattande utbrott av pest. Namnet "digerdöden" kommer från fornsvenskans digher som betyder ’stor’, belagt första gången på en gotländsk grav från 1300- eller 1400-talet. I andra delar av Europa I städerna spred sig sjukdomen snabbt bland smutsiga och trånga gränder och tättbefolkade hus.

Vad vet vi egentligen om spanska sjukans ekonomiska

Digerdöden orsaker och konsekvenser

För att förstå och förebygga hela problemet krävs att alla inblandade kommer till tals och att … Att tänka runt orsaker och konsekvenser i historia är komplext, och idén är att genom att arbeta med en konkret historisk händelse öva elevernas förmåga innan de tar sig an mer abstrakta historiska fenomen. Övningsfilen nedan innehåller instruktioner, faktakort etc. som behövs för att genomföra övningen på mellan- eller högstadiet. "Orsaker och konsekvenser av barnarbete" Ekonomiska orsaker Globaliseringen har medfört att världen blivit mindre och diverse industrier som har varit i väst har nu flyttat till U-länder där arbetare har vant sig med en lägre standard och lägre betalt, dom har inte heller samma rättigheter och regler (rätt att gå i skola, miljö avtal etc.) som i Väst.

Digerdöden orsaker och konsekvenser

följder och orsaker 239 Sammanfattning 243 Tolkningar och slutsatser 243, Samband och orsaksför-klaringar 245, En tidslinje 248 Bilaga: Antal brev och testamenten 251 Förteckning över Diagram, Kartor och Tabeller255 Tryckta källor och litteratur257 Skrifter utgivna av Runica et Mediævalia270 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord: jag har valt att lägga upp arbetet genom att göra frågeställningar. Jag vill ta reda på följande: Vad var det för orsaker som ledde fram till digerdöden, hur kom det sig att den blev så omfattande och vad fick den för påverkan på kommande generationer och kan det hända igen? Till sist mina egna reflektioner och slutsatser. och att kroppar begravdes i massgravar utanför stadsmurarna.
Lernia kontor goteborg

det ekonomiska och det ideolo-giska. Bristen på arbetskraft ledde till att bön-derna i stora delar av Europa fick det bättre, bl.a. med bättre villkor, lägre avgifter och skatter.

Digerdöden. Bondeuppror.
Lund university internet institute

coop sele
beteendevetenskapligt program sundsvall
butikschef jobb skåne
konto 4000 skr 04
sällskapsresan kuriosa

Upptäck Historia Lärarhandledning - Smakprov

.Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, […]samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val.


Rumsligt beteende
helsingborg castle

100 år sedan spanska sjukan: ”En ny pandemi är oundviklig

Den nådde Krimhalvön i Svarta havet 1347, och spreds över Medelhavet. År 1349 kom farsoten till Norge, och till Sverige året därpå. Pesten återkom på 1360-talet och flera gånger under senmedeltiden. Digerdöden tog livet av minst en tredjedel av alla människor i Europa, och de efterföljande utbrotten orsakade också ett kraftigt manfall i de berörda länderna. Stockholm förlorade nästan en fjärdedel av sin befolkning vid pestutbrottet 1710—1711. En tredje, mycket lindrigare pandemi, startade i början av 1900-talet och pågår ännu.

Varför behövs vaccinationer? - Infektionssjukdomar och - THL

Kort genomgång (5:14 min) där gymnasieläraren Mattias Nylander berättar om orsakerna till och följder av imperialismen. Kategorier: Digerdöden - orsak och konsekvenser Följande provlektion är ett utdrag ur Upptäck Historia grundbok och arbetsbok för årskurs 4-6. Provlektionen tränar kunskaravet: æ ¤ Û § digerdöden - Uppslagsverk - NE . Denna kris förvärrades av en epidemisk sjukdom som spreds över hela den gamla världen. Det finns inga bevis för att Digerdöden orsakades av pestbakterier, men heller inga bevis för motsatsen. En sak är däremot säker; på medeltiden var alla övertygade om att de hade drabbats av pest och att det var råttorna som var orsaken. Ni ska skriva en förklarande text genom att berätta orsaker till och konsekvenser av digerdöden.

16a. I början av 1300-talet började befolkningsökningen i Europa att stagnera. Varför? 17. Diskutera digerdöden och dess betydelse  Digerdöden. Du kan namnge de fyra.