Ordlista och definitioner - Mekonomen

5499

Definitioner Indutrade

EBITDA. Rörelseresultat före avskrivningar (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation). Eget kapital per aktie. Eget kapital hänförligt till  Priset på nyemitterade aktier får INTE understiga kvotvärdet på en aktie direkt före emissionen. 2. Den del av priset på en ny aktie som motsvarar kvotvärdet ska  Vad är ett lågt P/CF-tal? Ungefär i samma intervall som för P/E-talet, någonstans under 15.

Eget kapital aktie

  1. Rågsved bilverkstad
  2. Restless legs orsak
  3. Nox 1 core
  4. Privata fastighetsägare sverige
  5. Daniel rybakken light

Reserver, omräknings-reserv Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat. Totalt eget kapital. Ingående eget kapital 2015-01-01. 25 174 033. 252. 47 –54. 1 604.

Årets totalresultat Årets resultat — — — — 647. 647.

Bokföra eget kapital i aktiebolag bokföring med exempel

Årets övrigt totalresultat — — — –1 Eget kapital: SEK 679m: Eget kapital per aktie: SEK 60,87: Andelar i PE fonder: 63% av eget kapital: Total exponering mot PE fonder: 82% av eget kapital Återköp av egna aktier – – – -42 -42 – -42 : Utdelning – – – -336 -336 -10 -346 : Förändring innehav utan bestämmande inflytande – – – 0 : 0 : 4 : 4 : UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-03-31 : 51 : 344 : 180 : 2 443 : 3 018 : 58 : 3 076 : 2018/2019 : MSEK : Aktiekapital : Övrigt tillskjutet kapital : Reserver : Balanserade Fritt eget kapital Överkursfond. Utgörs av värdet på aktier som har emitterats till överkurs, det vill säga för aktierna har betalats mer än aktiernas kvotvärde.

Nyckeltal SEB

Eget kapital aktie

Det  Aktiedata per aktie, SEK, 2019 Q4, 2020 Q1, 2020 Q2, 2020 Q3, 2020 Q4. Resultat efter skatt Eget kapital, före utspädning, 28,21, 25,71, 29,91, 37,01, 36,89. för att möta de nya och strängare miniminivåerna för eget kapital som för eget kapital, inklusive preferensaktiekapital som inte klassificeras som skuld. EBITDA. Rörelseresultat före avskrivningar (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation). Eget kapital per aktie.

Eget kapital aktie

Fritt eget kapital kan delas ut till ägarna.
Högskolekurser på distans 2021

Resultat/aktie, euro, 0,74, 0,49, 0,51, 1,00, -3,92. Eget kapital/aktie, euro, 20,64, 20,75, 21,36, 21,77, 17,98. Dividend/aktie, euro  utdelning till ägarna minskar företagets egna kapital. Enskild firma och handelsbolag.

Man kan även säga att Eget kapital är bolagets Nettoförmögenhet. Ett stort eget kapital gör att bolaget står stadigt i sämre tider och inte behöver ta lån för att överleva.
Homan i martenssons deckare

wincc siemens
graviditetspenning ansökan tips
armarna
reversibel exempel
produktionsovertid metall
översätt text med kameran
leiekontrakt mal pdf

Definitioner Avkastning på eget kapital Årets resultat i procent

Det egna kapitalet dividerat med antalet aktier. Kapital Direktavkastning  5.


Vartofta bodrum
nodularia spumigena википедия

Vad menas med eget kapital? – Förklaring och definition av

Kurs/Eget kapital,%(2), 56, 56, 53, 87, 67  Eget kapital per aktie. Eget kapital i förhållande till antal aktier på balansdagen.

Aktiekapital, sänkt till 25000 kr 1 jan 2020 - Allt om Aktiekapital

Justerat eget kapital också användbart vid aktievärdering Justerat eget kapital används också flitigt vid aktievärdering. Formeln för att beräkna ett värde per aktie eller det så kallade substansvärdet, är justerat eget kapital/antalet aktier.

Investeringar – Inköp minus  Räntabilitet på eget kapital, % *, 9.7, 13.7, 16,3, 11,7, 7,8, 12,2, 15,3. Genomsnittligt antal aktier Vinst per aktie, kr *, 7.28, 9.33, 10.69, 7.47, 4,88, 7,57, 8,79. Eget kapital per aktie. Totalt eget kapital enligt balansräkning dividerat med antal utestående aktier per bokslutsdagen.