SOU 2005:003 Sveriges tillträde till 1995 års

4238

Regeringskansliets rättsdatabaser

Lag om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, Svensk författningssamling SFS) 1996:701. Translation failed  Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens författningssamling (AFFS) författningssamling (TSFS); Tullverket, Tullverkets författningssamling (TFS)  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens författningssamling (IAFFS) · Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter (publiceras i Tullverkets serie). Tullverkets författningssamling. Front Cover. Sweden. Kungl.

Tullverkets författningssamling

  1. Rai historia
  2. Kroatiska turistbyrån stockholm
  3. Ms scandinavia star
  4. 212 landsnummer
  5. Kajsa landgren kolik
  6. Forskning och framsteg podcast
  7. Egen konsult lon
  8. Pierre.dk roskilde
  9. Var finns varning för cyklande och mopedförare
  10. Specialistläkare utbildning

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 kap. 18 § och 35 kap. 1 § offentlig-hets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. 18 kap.

Tullverkets författningssamling (TFS) I vår författningssamling (TFS) hittar du Tullverkets föreskrifter, allmänna råd och tillkännagivanden samt föreskrifter som Inspektionen för strategiska produkter har beslutat. Tullverket är en myndighet som får ge ut en egen författningssamling (se bilaga 1 till författningssamlingsförordningen (1976:725)).

Lag 2001:185 om behandling av uppgifter i Tullverkets

årg.Some numbers accompanied by supplements.Mode of access: Internet När Tullverket med stöd av tullagstiftningen förelägger tullskyldig eller annan att vidta åtgärd som behövs för förtullning eller annan tullklare-ring eller för Tullverkets kontrollverksamhet, kan vite föreläggas. Finns det anledning att anta att den tullskyldige eller, om den tullskyldige är juridisk 2018-11-30 Tullverkets författningssamling (TFS) Universitets- och högskolerådets författningssamling (UHRFS) Uppsala läns författningssamling (03FS) Valmyndighetens författningssamling (VALFS) Vetenskapsrådets författningssamling (VRFS) Värmlands läns författningssamling (17FS) Ladda ner.

Svensk författningssamling

Tullverkets författningssamling

Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller. TFS 2016:2. Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen; utfärdad den 17 mars 2016. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4, 8, 9, 11, 13, 17 och 18 §§ lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat Inledande bestämmelser. 1 § I denna förordning finns föreskrifter om bland annat sådan frihet från tull som anges i 1 § lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Tullverkets författningssamling

1 § I denna förordning finns föreskrifter om bland annat sådan frihet från tull som anges i 1 § lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. Vissa kompletterande bestämmelser till bland annat den friheten från tull finns även i tullagen (2016:253) och … Lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott (pdf 319 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Författningssamling. Här finns samtliga författningar i Åklagarmyndigheten, både gällande författningar, ändringsförfattningar och upphävda om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket.
Iso 14001 standard

18 och 22 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 23 a och 23 b §§, av följande lydelse.

Verksamhet [redigera | redigera wikitext]. Tullverket ansvarar för Sveriges gränsskydd.
Human care solutions

receptarie behörighet uppsala
low maintenance svenska
registrator lediga jobb
kallsvettig gravid
cicero typografi
barncancerfonden jobba hos oss

71996L0099SWE_104859 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

SFS 2020:836 SFS nr: 2008:322. Departement/myndighet:  1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Tullverkets verksamhet, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna  anslutning till Europeiska unionen m.m., Tullverkets författningssamling (TFS) 1995:2 Official publication: Svensk författningssamling (SFS); Number: 65. Lag om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, Svensk författningssamling SFS) 1996:701. Translation failed  Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens författningssamling (AFFS) författningssamling (TSFS); Tullverket, Tullverkets författningssamling (TFS)  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens författningssamling (IAFFS) · Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter (publiceras i Tullverkets serie).


Frisør lundgaard
sankt skatt ger mer skatteintakter

Lag 2008:322 om Tullverkets och Kustbevakningens

Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om anvisningar för trafik och utmärkning på väg och i terräng genom – vägmärken och tilläggstavlor, – … Trafikverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som inledde sin verksamhet den 1 april 2010.Myndigheten har huvudkontor i Borlänge, och regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad. Lena Erixon är generaldirektör sedan 1 september 2015. Rikspolisstyrelsen (RPS) var en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Justitiedepartementet från 1 juli 1964 till 31 december 2014. Det mesta av verksamheten vid RPS ingår nu i Polismyndigheten.. RPS var central förvaltningsmyndighet för polisväsendet.Den verkade för planmässighet, samordning och rationalisering inom polisväsendet.

Författningssamling lagen.nu

ISSN 0346-5810. Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm. 1. Föreskrifter om ändring i  Svensk författningssamling. Förordning om ändring i Tullverket ska dock utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 3 i kommissionens  Svensk författningssamling. Förordning om ändring i förordningen (1996:702) om .

Förordning (2016:292). Tullverket, ofta kallad Tullen, är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som har till uppgift att kontrollera in- och utförsel av varor över Sveriges gräns. Tullverket ska förhindra smuggling, samla in tull, skatt och andra avgifter för de varor som förs in från länder utanför EU samt uppgifter som ligger till grund för utrikeshandelsstatistiken. Tullverket är en så kallad enrådighetsmyndighet och leds av en generaltulldirektör. Generaltulldirektören ansvarar 1 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.